یک نکته برای بهبود شما (r) موبایل نوکیا

دوربینی سهگانه دارد که بهترین تصاویر ممکن را ثبت نمیکند اما به خوبی نیازهای اولیه را برطرف میسازد. حالت EFR را غیر فعال میسازد. یکی از مهمترین دلایلی که خرید گوشی نوکیا را ارزشمند میکند، امکاناتی است که این محصولات در اختیار کاربرانشان قرار میدهند. در بازار جهانی قیمت این مدل حدود ۸۰ یورو است. … ادامه